Bovilgårdens Vänner

 Välkommen till Bovilgården   Bovilgårdens Vänner   Konstnären Bo Vilson alias Bovil  © 2009    

Bovilgårdens Vänner

Serier - Konst - Kultur

Mästertecknaren Bovils ateljé och hem har öppnats som Kulturgård. Det unika och vackra konstnärshemmet i naturskön miljö, granne med anrika Sahlströmsgården i Utterbyn nordost om Torsby.

Välkommen att bli medlem i Bovilgårdens Vänner!

Bovilgårdens Vänner är en ideell  förening som bildades i mars 2009. Föreningens

syfte är att bevara och vidareutveckla Bovilgården i Utterbyn som en konst- och kulturgård öppen för allmänheten. Bo Vilson var en av 40-talets mest kända serietecknare, men hans breda repertoar innefattar även illustrationer, målningar, skulpturer, sniderier m.m.

Vänföreningens roll är också att arrangera utställningar, i första hand med serietecknare och illustratörer, föredrag, musikaftnar och diskussionsträffar i Bovils anda. Bo var starkt engagerad i människans ödesfrågor som miljö, framtid och livsfrågor.

Ateljén

Plus-g. 51 28 13-7

OBS! Glöm ej att ange Ditt namn och Din adress!

Med vänlig hälsning från Styrelsen för Bovilgårdens Vänner!

Medlemsavgiften är 150 kr per år, och med den bidrar Du aktivt till att bevara och vidareutveckla Bovilgården som kulturskatt och som mötesplats för alla.

Utterbyn 75, 685 92 TORSBY    bovilgarden@bovil.se     0560 – 148 18      

Bovilgårdens Vänners styrelse:

 

Ordförande; Björn Vilson 073-026 55 71, 0560-14818

 

Vice ordförande; Berit Juhl 073-051 84 62, 0560-10854

 

Kassör; Inga-Lill Karlsson 070-940 72 40

 

Övriga ledamöter;

 

 

Ulla Abrahamsson 070-244 67 14, 0565-43900

 

Stefan Norén 070-260 21 21

 

Inga Andersson 070-652 52 19

 

Peter Laange 070-630 22 34

 

Suppleanter;

 

Linnéa Lundell 073-536 17 13

 

Margaretha Molin 0560-10840

 

PA Sjögren 070-852 95 26

 

Susanne Vilson 073-807 62 10

 

 

Revisor;

 

Mona Isaksson 070-372 12 05

 

 

Revisor suppleant;

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------